Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím

Projekty v obci jsou realizovány za finanční podpory Královehradeckého kraje.Děkujeme za finanční podporu z Královehradeckého kraje

Obec Slavětín nad Metují

Obecní úřad Slavětín nad Metují

 

 

I N F O R M A C E

Obecní úřad Slavětín nad Metují v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Slavětín nad Metují, svolaného dosavadním starostou obce v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:          Obec Slavětín nad Metují – kancelář obecního úřadu Slavětín nad                             Metují           

 

Doba konání:           6.11.2014 od 19.00 hod.                           

Navržený

program:                  1. Zahájení ustavujícího zasedání Zastupitelstva dosavadním starostou

                            2. Složení slibu členy Zastupitelstva

                            3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

                              4. Schválení programu.

                            5. Volba starosty a místostarosty

                               a) určení počtu místostarostů

                               b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jak

                                   dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

                               c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

                               d) volba starosty

                               e) volba místostarosty

                            6. Zřízení finančního a kontrolního výboru

                               a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

                               b) volba předsedy finančního výboru

                               c) volba předsedy kontrolního výboru

                               d) volba členů finančního výboru

                               e) volba členů kontrolního výboru

                            7. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4

                            8. Schválení zařazení obce do územní působnosti MAS Mezi Úpou a                           Metují

                            9. Diskuse

Ve Slavětíně nad Metují

dne 28.10.2014

                                                                                     MVDr. Miroslav Věříš

                                                                                  dosavadní starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.10.2014                  Sejmuto z úřední desky dne: 6.11.2014